پس تکمیل خرید و انجام پرداخت سفارش شما وارد مرحله پردازش کالا خواهد شد که از یک الی هفت روز کاری زمان خواهد برد پس از آن تحویل پست خواهد شدکه برای شما یک کد رهگیری ارسال می گردد که با وارد کردن آن در آدرس زیر به راحتی مرسوله خود را پیگیری نمایید.

www.17track.net