اندروید باکس :

درپاسخ به تی وی باکس چیست یا همان اندروید باکس چیست به طور مختصر می‌توان گفت دستگاهیست که تلویزیون غیرهوشمند شما را به یک دستگاه هوشمند که همه‌ی قابلیت‌های اندرویدی را دارد تبدیل می‌کند.
هر دستگاهی که در درون خود اندروید داشته و بتواند به تلویزیون متصل شود یا به گفته‌ای دیگر، هر دستگاهی که android tv os را اجرا کند، یک اندروید باکس تلویزیون است.

بیشتر بخوانید...
در انبار موجود نمی باشد
4/000/000 تومان

اندروید باکس

اندروید باکس X88 PRO 20

3/900/000 تومان

اندروید باکس

اندروید باکس A95X F4

2/550/000 تومان

اندروید باکس

اندروید باکس H96 MAX V11

1/759/000 تومان

اندروید باکس

اندرویدباکس H96 Max H616

1/700/000 تومان
12% -

اندروید باکس

اندروید باکس T95 H616

1/680/000 تومان 1/479/000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

اندروید باکس

اندروید باکس MECOOL KM7

در انبار موجود نمی باشد

اندروید باکس

اندروید باکس TANIX X4

در انبار موجود نمی باشد

اندروید باکس

اندروید باکس HK1 RBOX X4S

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

اندروید باکس

اندروید باکس h96 mini v8

در انبار موجود نمی باشد

اندروید باکس

اندروید باکس S96 Max Plus

در انبار موجود نمی باشد

اندروید باکس

اندروید باکس T95 Mini

در انبار موجود نمی باشد

اندروید باکس

اندروید باکس Tanix TX6S

در انبار موجود نمی باشد

اندروید باکس

اندروید باکس X96 X6 RK3566

در انبار موجود نمی باشد

اندروید باکس

اندروید باکس X96 X4